Skip to main content

exil-vhs (kostenlose Vorträge auf ukrainischer Sprache)

In short: Ukrainians create a program for Ukrainians.

Коротко: українці створюють програму для українців.

The Open University in Exile is a digital learning and knowledge-based platform aimed at Ukrainians both at home and abroad, giving a voice to Ukrainian scholars, artists, and freelance lecturers. The program of events will be held in Ukrainian. Among other nations, the program will be curated by a Ukrainian team

Відкритий Університет в Екзилі це освітня та наукова онлайн-платформа, створена для українців в Україні та за кордоном. Вона надає українським науковцям, митцям та вільним лекторам можливість висловитися і поділитися своїми знаннями. Мовою заходів є українська. Відповідальні за створення програми в нашій команді також українці.

More information // Більше інформації

«Війна, що змінила Рондо»: Зустріч з "Аґрафкою" // How War Changed Rondo: Meeting creators' tandem "Agrafka"

08.07.2022 · 19:00 Uhr [Kyiv Time // Київський час]

REGISTRATION FOR THIS EVENT // РЕЄСТРАЦІЯ НА ЦЮ ПОДІЮ

Поетичні читання // Poetry Reading

18.07.2022 · 19:00 Uhr [Kyiv Time // Київський час]

REGISTRATION FOR THIS EVENT // РЕЄСТРАЦІЯ НА ЦЮ ПОДІЮ

Ярослав Грицак: Глобальна історія України // Yaroslav Hrytsak: The Global History of Ukraine

12.09.2022 · 16:00 Uhr [Kyiv Time // Київський час]

REGISTRATION FOR THIS EVENT // РЕЄСТРАЦІЯ НА ЦЮ ПОДІЮ

Поліна Барвінська: Німецько-українські відносини - Українська Історіографія // Polina Barvinska: Reading about German-Ukrainian Relations (Ukrainian Historiography)

13.09.2022 · 16:00 Uhr [Kyiv Time // Київський час]

REGISTRATION FOR THIS EVENT // РЕЄСТРАЦІЯ НА ЦЮ ПОДІЮ

Гелінада Грінченко: Усна історія - виклики сучасності // Gelinada Grinchenko: Oral History and its Challenges Today

14.09.2022 · 10:00 Uhr [Kyiv Time // Київський час]

REGISTRATION FOR THIS EVENT // РЕЄСТРАЦІЯ НА ЦЮ ПОДІЮ